فلسفه تعلیم و تربیت
نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات تکمیلی این شماره

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت های آن برای خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی 
  مسعود خنجرخانی ; مسعود صفایی مقدم ; محمد جعفر پاک سرشت 5-20
  بازدید: 163
  تحلیل و نقد نظری و روش‌شناختی اسناد تحول بنیادین آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران 
  رحمت اله مرزوقی ; رضا عقیلی ; محبوبه مهرورز 21-40
  بازدید: 167
  فهم، پرسش و کلاس درس از منظر گادامر: تبیینی پرسش محور از فرآیند تدریس 
  نرگس سجادیه ; سارا طوسیان 41-62
  بازدید: 139
  پساپدیدارشناسی به مثابه رویکردی در مطالعات فناوری‌ آموزشی 
  روح اله مظفری پور 63-81
  بازدید: 143
  تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا 
  زهرا وقاری زمهریر ; مقصود امین خندقی ; محمود سعیدی رضوانی ; مرضیه موحدی محصل طوسی 82-106
  بازدید: 160
  الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت اجتماعی اسلامی در دوره متوسطه: رویکردی هنجارین 
  حمیرا برزیده ; علیرضا محمودنیا ; یحیی قائدی ; سعید ضرغامی 107-127
  بازدید: 153
  سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی 
  رضوان حسینقلی زاده ; محمدرضا آهنچیان ; علی نوفرستی ; معصومه کوهساری 128-152
  بازدید: 143