فلسفه تعلیم و تربیت
نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • پژوهشی

 • نقد دیدگاه های هری فرانکفورت و چارلز تیلور در مورد انتخاب‌گری آدمی بر اساس نظریه اسلامی عمل و پیامدهای آن در تربیت 
  محمدرضا مدنی فر ; خسرو باقری ; فاطمه زیباکلام ; علی رضا صادق زاده 5-22
  بازدید: 387
  مبانی و اصول اخلاق اسلامی: ارتباط معلم با دانش آموزان 
  مسعود صفایی مقدم ; بهاالدین رحمانی ; محمدجعفر پاک سرشت ; سیدمنصور مرعشی 23-45
  بازدید: 483
  ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی 
  مقصود امین خندقی ; اعظم زرقانی ; بختیار شعبانی ورکی ; نعمت الله موسی پور 46-68
  بازدید: 339
  واسازی مفهوم «تفاوت‌های فردی دانش آموزان» و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی 
  علی کریمی گیلده ; علیرضا صادق زاده قمصری ; سید مهدی سجادی ; خسرو باقری نوع پرست 69-82
  بازدید: 242
  تبیین ماهیت دوران کودکی در هندسه نظریه اسلامی عمل 
  سعید آزادمنش ; نرگس سجادیه ; خسرو باقری نوع پرست 83-103
  بازدید: 294
  فرهنگ، هدف‌های تربیتی و کارکردهای فرزندپروری: نظریه آشیانه تحول 
  زهرا طبیبی ; عقیله سادات موسوی جهان آبادی 104-124
  بازدید: 245
  ترسیم اشاره‌هایی برای تدریس علوم بر بنیاد تبیینی کل نگرانه از ماهیت علم 
  پروین بازقندی ; سعید ضرغامی ; یحیی قائدی ; علیرضا محمودنیا ; خسرو باقری نوع پرست 125-146
  بازدید: 303