لیست داوران منتصب

 • احمد اکبری
 • یحیی قائدی
 • مهین چناری
 • جهانگیر مسعودی
 • سيد مهدي سجادی
 • سعید ضرغامی
 • محمد حسنی
 • رضا محمدی
 • بابک شمشیری
 • منیره رضایی
 • حیدر جانعلیزاده چوب بستی
 • محسن نوغانی
 • محمود سعیدی رضوانی
 • نرگس سجادیه
 • طاهره جاویدی
 • ابوالفضل غفّاری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی

رضا محمدی, بختیار شعبانی ورکی, طاهره جاویدی, جهانگیر مسعودی
بازدید: 24

تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا

سمیرا حیدری, فاطمه زیبا کلام مفرد, خسرو باقری نوعپرست, محمود مهرمحمدی
بازدید: 204

نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید

مرضیه موحدی محصل طوسی, محمود مهرمحمدی, علیرضا صادقزاده, حسن نقی زاده
بازدید: 61
بازدید: 133