لیست داوران منتصب

 • حسین جعفری ثانی
 • نرگس سجادیه
 • رضوان حسینقلی زاده
 • یحیی قائدی
 • احمد اکبری
 • بختيار شعباني وركي
 • رمضان برخورداری
 • مراد یاری دهنوی
 • مجتبی همتی فر
 • مقصود امین خندقی
 • بهروز مهرام
 • مرضیه عالی
 • محمود سعیدی رضوانی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

نقد مقاله

نقد مقاله