فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

ظرفیت فرونسیس (عقل عملی) دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه‌ای تدریس

سمانه امینی مشهدی; ابوالفضل غفاری; بختیار شعبانی ورکی; رضا اکبریان

بررسی ایده دانش فضیلت بنیان بر مبنای نگرش تاریخی به ماهیت دانش

شبنم سالار; مسعود صفایی مقدم; یدالله مهرعلیزاده; پروانه ولوی

سازه‌گرایی در آموزش تاریخ: ترمیم آسیب‌ها بر اساس هرمنوتیک پل ریکور

علی وحدتی دانشمند; نرگس سجادیه; افضل السادات حسینی