لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان

حسینی نسب حسینی نسب, احمدیان احمدیان, روان بخش روان بخش
بازدید: 19
بازدید: 20
بازدید: 28