اولین شماره مجله پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت

به نام خدا خشنودیم که نخستین شماره مجله " پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت " در موعد مقرر آماده شده و در اختیار دانشجویان، اعضا هیات علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر پژوهشگران علاقه مند به مباحث نظری در قلمرو تعلیم و تربیت قرار می گیرد. این مجله انشعابی از مجله‌ی " مطالعات تربیتی و روان‌شناسی " است که نخستین شماره‌ی آن در تابستان سال 1378 منتشر شده و متعاقب سیاست تخصصی شدن مجلات کمسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هویت تازه منتشر می شود. این اقدام زمینه ای را فراهم کرد تا خلاء تاریخی وجود مجله‌ای در قلمرو مباحث نظری در تعلیم و تربیت پر شود. هدف این مجله انعکاس سنت‌های فلسفی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی است که در پیوند با مباحث بنیادی تعلیم و تربیت، خط‌مشی و فعالیت‌های تربیتی جاری و ابعاد معرفت شناختی، اخلاقی و زیبایی‌شناختی آنها مطرح می شوند. بنابراین مجله بر مسائل مفهومی، نظری، فلسفی و مسائل مرتبط با خط مشی و عمل تربیتی تمرکز دارد و زمینه ای را برای تبادل اندیشه و همکاری میان فیلسوفان تربیتی، روان‌شناسان تربیتی و جامعه شناسان تربیتی فراهم می کند و می‌تواند ضمن انعکاس استانداردهای علمی، برای طیف وسیعی از خوانندگان قابل استفاده باشد. هیات تحریریه مجله از مقالاتی که نشانگر ایده ها، مباحث، گرایش ها، مسائل مهم و نیز تحلیلی انتقادی در تعلیم و تربیت باشد، استقبال می کند. این مجله به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می شود و مدیریت مجله از پژوهشگران و نویسندگان اندیشمند قلمروهای یادشده دعوت می کند تا با مقالات ارزشمند خود موجبات ارتقا کیفیت آن را فراهم سازند.


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی

دهقانی دهقانی; مقصود امین خندقی; حسین جعفری ثانی; محسن نوغانی دخت بهمنی
تعداد مشاهده : 1508 PDF