سومین شماره مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

تربیت ‌دینی بر اساس باورهای متناقض ‌نمای کرکگور

علی خالق خواه; طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی; بختیار شعبانی ورکی; جهانگیر مسعودی
تعداد مشاهده : 1719 PDF

تحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیتی؛ دیدگاه‌های لیبرال و جامعه‌گرا

بهبود یاری قلی; سعید ضرغامی; یحیی قائدی; میرعبدالحسین نقیب زاده
تعداد مشاهده : 2055 PDF

آیین زرتشت ودلالتهای تربیتی آن(براساس متن گاتها)

افضل السادات حسینی دهشیری; ادریس اسلامی
تعداد مشاهده : 1616 PDF