مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 4 شماره 1: بهار و تابستان 1393 مقدمه ای بر تبیین ماهیت نظام آموزش و پرورش ایران از آغاز دوره ی مدرن سازی تا امروز
( شهین ایروانی )
5080 چکیده   An introduction to Explain the n
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدفی تربیتی
( مادح دست مرد ; مسعود صفائی مقدم ; محمد جعفر پاک سرشت ; منیجه شهنی ییلاق )
4790 چکیده   PDF
دوره 11 شماره 2: پاییز و زمستان 1389-مطالعات تربیتی و روان شناسی بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری و طرحواره های ناسازگار اولیه
( شهامت شهامت )
4773 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ مبانی فلسفی و روان شناختی تعلیم و تربیت: بررسی تطبیقی دیدگاه های سهروردی و هوسرل
( خسرو باقری نوع پرست ; محمد زهیر باقری نوع پرست )
4263 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ تاملی بر آراء و اندیشه های تربیتی برتراند راسل
( محسن طالب زاده نوبریان ; محمدمهدی میرلو ; حسین موسوی )
4159 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۱ مولفه های روش شناختی پژوهش پدیدارشناختی در تعلیم و تربیت
( رمضان برخورداری ; خسرو باقری )
3932 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ سرمایه فرهنگی و موفقیت تحصیلی: ارزیابی تجربی مدل های نظری
( حیدر جانعلیزاده چوب بستی ; غلامرضا خوش فر ; مهدی سپهر )
3422 چکیده   PDF
دوره 10 شماره 1 (1388) بررسی اثر‌بخشی گروه‌درمانی مبتنی بر رویکرد امید‌درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان
( بیجاری بیجاری ; قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی ; آقا محمدیان شعرباف آقا محمدیان شعرباف ; همایی شاندیز همایی شاندیز )
3233 چکیده
دوره 8 شماره 1 (1386) مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبکهای هویت و بررسی رابطه آنها در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز
( خواجه پور خواجه پور ; عطار عطار )
3134 چکیده
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ مقایسه اثربخشی آموزش هوش هیجانی و راهبردهای یادگیری در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان
( حسین کارشکی ; سید امیر امین یزدی ; غلام حیدر اختراعی طوسی )
3094 چکیده   PDF
1 الی 1(از مجموع 1 مورد)