کلیدواژه‌ها = تربیت
دانشگاه ایرانی؛ از مهجوریت مفهوم تربیت تا ناکارآمدی درتحقق انتظارات فردی و اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22067/fedu.2023.78680.1199

محمد امینی


بازشناسی مفهوم «تربیت» در نظریه‌ی اعتباریات علامه طباطبایی (ره)

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 118-139

10.22067/fedu.2021.31395.0

داود حسین پور صباغ؛ جمیله علم الهدی؛ حسین سوزنچی


واکاوی جایگاه مفهوم «بازی» در هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت‌های آن برای حصول آگاهی/ فهم

دوره 4، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 51-68

10.22067/fe.v4i2.23829

مظهر بابایی؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی همراه؛ امیر نصری