کلیدواژه‌ها = برنامه درسی
رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 113-129

10.22067/fedu.v9i1.71686

مقصود امین خندقی؛ اعظم محمدزاده قصر


الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت اجتماعی اسلامی در دوره متوسطه: رویکردی هنجارین

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 107-127

10.22067/fedu.v6i2.57083

حمیرا برزیده؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی


ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 46-68

10.22067/fe.v6i1.53752

مقصود امین خندقی؛ اعظم زرقانی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ نعمت الله موسی پور


تأملی در باب شأن الگو در قلمرو طراحی برنامه درسی

دوره 5، شماره 2، بهمن 1394، صفحه 153-172

10.22067/fe.v5i2.37686

رحیم شالیان؛ محمود سعیدی رضوانی؛ سیدامیر امین یزدی؛ حسین کارشکی؛ سیدمحسن اصغری نکاح


برنامه درسی پست مدرن در بوته نقد

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 5-29

10.22067/fe.v5i1.28345

مقصود امین خندقی؛ سیدعلی قادری