کلیدواژه‌ها = تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت در آیینه ژئوفیلوسوفی به مثابه رویکردی نوین در فلسفه ورزی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 67-89

10.22067/fedu.2021.31283.0

صادق مرادی؛ سید مهدی سجادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ آرش حیدری


تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 26-47

10.22067/fedu.v9i1.79795

سعید آزادمنش؛ خسرو باقری نوع پرست؛ میثم سفیدخوش؛ نرگس سجادیه


اندیشه‌های نومعتزله و تعلیم و تربیت

دوره 7، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 84-102

10.22067/fedu.v7i1.63727

پروانه ولوی؛ احمد دارم؛ محمدجعفر پاک سرشت؛ مسعود صفایی مقدم


هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت های آن برای خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 5-20

10.22067/fedu.v6i2.47635

مسعود خنجرخانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت