موضوعات = فلسفه تعلیم و تربیت
ذهن‌آگاهی بدنمند: نگاهی نو به بازآفرینی تجربه‌های یادگیری، تربیت توجه و تعاملات بینافردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22067/fedu.2024.80911.1251

زینب مهدوی


نقدی بر سیاست خصوصی‌سازی تربیت مدرسه‌ای در نظام آموزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1402

10.22067/fedu.2024.84268.1290

محمد حسنی


تحلیلی بر موانع تربیت عقلانی بر پایه نظریه کنش ارتباطی هابرماس

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 5-26

10.22067/fedu.2023.77420.1176

اکرم لطفی زاده؛ رضاعلی نوروزی؛ رضا محمدی چابکی


تبیین مفهوم تربیت اجتماعی در دوران کودکی از منظر رویکرد اسلامی عمل

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 53-72

10.22067/fedu.2024.75692.1143

مریم محمدی نعمت آباد؛ نرگس سادات سجادیه؛ خسرو باقری نوع پرست


کاربست نظریه انتقادی در چرخه سیاست‌گذاری آموزش‌وپرورش

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 73-94

10.22067/fedu.2023.81563.1255

الهه ولی زاده؛ روح اله اسلامی


ایده هومبولتی بیلدونگ و دلالت‌های تربیتی آن

دوره 12، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 5-31

10.22067/fedu.2023.76232.1155

فاطمه نظری رودبالی؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید منصور مرعشی؛ سید جلال هاشمی


نقد و ارزیابی دیدگاه پی‌یر بوردیو در باب رابطه عاملیت و فرهنگ در بستر آموزش‌وپرورش از منظر رویکرد اسلامی عمل

دوره 11، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 5-30

10.22067/fedu.2022.74241.1117

حمیده فرح‌بخش؛ خسرو باقری نوع پرست؛ نرگس سادات سجادیه؛ مرتضی منادی