دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

بررسی تحلیلی ایده هومبولتی بیلدونگ و دلالت‌های تربیتی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

10.22067/fedu.2023.76232.1155

فاطمه نظری رودبالی؛ مسعود صفایی مقدم؛ سید منصور مرعشی؛ سید جلال هاشمی


آموزش فلسفه به‌مثابه آموزش تفکر بر اساس دیدگاه دریدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1401

10.22067/fedu.2022.71118.1057

بهمن کریم زاده


دانشگاه ایرانی؛ از مهجوریت مفهوم تربیت تا ناکارآمدی درتحقق انتظارات فردی و اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

10.22067/fedu.2023.78680.1199

محمد امینی