اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر بختیار شعبانی ورکی
سردبیر: دکتر بختیار شعبانی ورکی
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۶۳۶۰
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۷۳
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۳۶۹۶
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی - پژوهشی

لیست داوران منتصب

 • محسن نوغانی
 • صدیقه کاظمی
 • حیدر جانعلیزاده چوب بستی
 • مجتبی همتی فر
 • اکبر صالحی
 • رمضان برخورداری
 • مراد یاری دهنوی
 • حکیمه السادات شریف زاده
 • راضیه بیرونی کاشانی
 • رضا محمدی
 • حسین جعفری ثانی
 • هاشم فردانش

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل

سعید آزادمنش, خسرو باقری نوع پرست, میثم سفیدخوش, نرگس سجادیه
بازدید: 27
بازدید: 60
بازدید: 68

فلسفه نوشتار از دیدگاه دریدا و پیامدهای آن در تعلیم و تربیت

بهمن کریم زاده, مراد یاری دهنوی, خسرو باقری نوع پرست, حمیدرضا علوی
بازدید: 22