لیست داوران منتصب

 • رضا محمدی
 • مرضیه عالی
 • امیر امین یزدی
 • احمد خامسان
 • سعید ضرغامی
 • حجت صفارحیدری
 • سيد مهدي سجادی
 • علیرضا صادق زاده قمصری
 • ابوالفضل غفّاری
 • مهری پریرخ
 • خسرو باقری نوع پرست
 • محمدرضا آهنچیان
 • جهانگیر مسعودی
دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدفی تربیتی

مادح دست مرد, مسعود صفائی مقدم, محمد جعفر پاک سرشت, منیجه شهنی ییلاق
بازدید: 140

تبیین عناصر فلسفه اخلاقی- اجتماعی ابن سینا و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی

راضیه بیرونی كاشانی, خسرو باقری, فاطمه زیبا کلام مفرد
بازدید: 145

رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c)

احمد اکبری, طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی, بختیار شعبانی ورکی, محمد تقوی
بازدید: 33