یازدهمین شماره نشریه پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
 • سيد مهدي سجادی
 • بختيار شعباني وركي
 • بابک شمشیری
 • رضا محمدی
 • لطف علی عابدی
 • غلامرضا خوی نژاد
 • سعید ضرغامی
 • ابوالفضل غفّاری
 • محمود سعیدی رضوانی
 • حسین کارشکی
 • علی مشهدی
 • محمدعلی بشارت

لیست داوران منتصب

 • سيد مهدي سجادی
 • بختيار شعباني وركي
 • بابک شمشیری
 • رضا محمدی
 • لطف علی عابدی
 • غلامرضا خوی نژاد
 • سعید ضرغامی
 • ابوالفضل غفّاری
 • محمود سعیدی رضوانی
 • حسین کارشکی
 • علی مشهدی
 • محمدعلی بشارت
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

مبانی و اصول اخلاق اسلامی: ارتباط معلم با دانش آموزان

مسعود صفایی مقدم, بهاالدین رحمانی, محمدجعفر پاک سرشت, سیدمنصور مرعشی

ارتباط دانش نظری و عملی معلمان در پارادایم های اجرای برنامه درسی

مقصود امین خندقی, اعظم زرقانی, بختیار شعبانی ورکی, نعمت الله موسی پور

واسازی مفهوم «تفاوت‌های فردی دانش آموزان» و نقد آن از منظر رویکرد بازسازی

علی کریمی گیلده, علیرضا صادق زاده قمصری, سید مهدی سجادی, خسرو باقری نوع پرست

تبیین ماهیت دوران کودکی در هندسه نظریه اسلامی عمل

سعید آزادمنش, نرگس سجادیه, خسرو باقری نوع پرست

ترسیم اشاره‌هایی برای تدریس علوم بر بنیاد تبیینی کل نگرانه از ماهیت علم

پروین بازقندی, سعید ضرغامی, یحیی قائدی, علیرضا محمودنیا, خسرو باقری نوع پرست