لیست داوران منتصب

 • سعید ضرغامی
 • خسرو باقری نوع پرست
 • راضیه بیرونی کاشانی
 • اکبر رهنما
 • رضوان حسینقلی زاده
 • مقصود امین خندقی
 • احمد اکبری
 • رضا محمدی
 • بهروز مهرام
 • محسن نوغانی
 • محمود هوشمند

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

ظرفیت فرونسیس (عقل عملی) دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه‌ای تدریس

سمانه امینی مشهدی, ابوالفضل غفاری, بختیار شعبانی ورکی, رضا اکبریان
بازدید: 97

بررسی ایده دانش فضیلت بنیان بر مبنای نگرش تاریخی به ماهیت دانش

شبنم سالار, مسعود صفایی مقدم, یدالله مهرعلیزاده, پروانه ولوی
بازدید: 65

سازه‌گرایی در آموزش تاریخ: ترمیم آسیب‌ها بر اساس هرمنوتیک پل ریکور

علی وحدتی دانشمند, نرگس سجادیه, افضل السادات حسینی
بازدید: 73
بازدید: 80