لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی
بازدید: 22
بازدید: 19

نگرش روسای دانشگاهها به برنامه ریزی دانشگاهی

بذر افشان مقدم بذر افشان مقدم, نور شاهی مقدم نور شاهی مقدم, شافعی شافعی
بازدید: 17

مقایسه ویژگیهای رفتاری دانش آموزان آزار دیده و عادی شهر اصفهان

نقوی نقوی, فاتحی زاده فاتحی زاده, عابدی عابدی
بازدید: 26

اثرات اضطراب مادران در اختلال رفتاری کودکان : ناخن جویدن

طالبیان شریف طالبیان شریف, قصبه ای قصبه ای
بازدید: 22