دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

بررسی رابطه‌ی شیوه‌های فرزندپروری با خود کارآمدی و سلامت روانی دانش‌آموزان

حسینی نسب حسینی نسب; احمدیان احمدیان; روان بخش روان بخش