آخرین شماره مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی می باشد. ازشماره آینده در این وبگاه مجله تحت عنوان " پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت" منتشر خواهد شد.


دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

پژوهشی

تبیین سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

محمود سعیدی رضوانی; معصومه محمدحسین زاده; حسین باغ گلی

روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی; افسانه عبدلی

بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

مرادی شهربابک مرادی شهربابک; قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی; حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف