چهارمین شماره مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
 • ابوالفضل غفّاری
 • احمد خامسان
 • امیر امین یزدی
 • جهانگیر مسعودی
 • حجت صفارحیدری
 • خسرو باقری نوع پرست
 • رضا محمدی
 • سعید ضرغامی
 • سید مهدی سجادی
 • علیرضا صادق زاده قمصری
 • محمدرضا آهنچیان
 • مرضیه عالی
 • مهری پریرخ

پژوهشی

بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدفی تربیتی

مادح دست مرد, مسعود صفائی مقدم, محمد جعفر پاک سرشت, منیجه شهنی ییلاق
بازدید: 375

تبیین عناصر فلسفه اخلاقی- اجتماعی ابن سینا و دلالت‌های آن در تربیت اخلاقی

راضیه بیرونی كاشانی, خسرو باقری, فاطمه زیبا کلام مفرد
بازدید: 456

رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c)

احمد اکبری, طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی, بختیار شعبانی ورکی, محمد تقوی
بازدید: 170