لیست داوران منتصب این شماره

 • احمد اکبری
 • بختيار شعباني وركي
 • بهروز مهرام
 • حسین جعفری ثانی
 • رضوان حسین قلی زاده
 • رمضان برخورداری
 • مجتبی همتی فر
 • محمود سعیدی رضوانی
 • مراد یاری دهنوی
 • مرضیه عالی
 • مقصود امین خندقی
 • نرگس سجادیه
 • یحیی قائدی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

نقد مقاله