پاییز و زمستان 1397

شماره 16 مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
 • احمد اکبری
 • اکبر رهنما
 • بهروز مهرام
 • خسرو باقری نوع پرست
 • راضیه بیرونی کاشانی
 • رضا محمدی
 • رضوان حسین قلی زاده
 • سعید ضرغامی
 • محسن نوغانی
 • محمود هوشمند
 • مقصود امین خندقی

پژوهشی

ظرفیت فرونسیس (عقل عملی) دیوید کار و اراده ایمانی علامه طباطبایی برای اخلاق حرفه‌ای تدریس

سمانه امینی مشهدی, ابوالفضل غفاری, بختیار شعبانی ورکی, رضا اکبریان
بازدید: 185

بررسی ایده دانش فضیلت بنیان بر مبنای نگرش تاریخی به ماهیت دانش

شبنم سالار, مسعود صفایی مقدم, یدالله مهرعلیزاده, پروانه ولوی
بازدید: 139

سازه‌گرایی در آموزش تاریخ: ترمیم آسیب‌ها بر اساس هرمنوتیک پل ریکور

علی وحدتی دانشمند, نرگس سجادیه, افضل السادات حسینی
بازدید: 154
بازدید: 140