لیست داوران منتصب این شماره

 • بهروز مهرام
 • جهانگیر مسعودی
 • حسن باقری نیا
 • حسین باغگلی
 • حسین کارشکی
 • خسرو باقری نوع پرست
 • داود قرونه
 • زهرا طبیبی
 • عباس معدن دار آرانی
 • علی خالق خواه
 • مجتبی همتی فر
 • محمود سعیدی رضوانی
 • مرتضی کرمی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

تحلیل نشانه شناختی "سکوت" در مدیریت کلاس درس

زهره مشکی باف مقدم, مسلم چرابین, احمد اکبری, علی رضا داوودی
بازدید: 148

تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران

ملیحه رجائی, طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی, علیرضا صادق زاده قمصری, بختیار شعبانی ورکی
بازدید: 72

الگوی تربیت اخلاقی هگل بر مبنای دیالکتیک آگاهی

ايوب محمودي, رضاعلی نوروزی, محمدحسین حیدری, میثم سفیدخوش
بازدید: 83