پژوهشی

بررسی علل گرایش فراگیران بزرگسال غیرشاغل به‌آموزشهای کاردانش

طالب‌زاده طالب‌زاده, ابوالقاسمی ابوالقاسمی, خیری‌خواه خیری‌خواه
بازدید: 138

تاثیر آموزش ضمن خدمت بر میزان کارائی و بهره‌وری مدیران و کارکنان مدارس

رئوفی رئوفی, تاریخی قوچانی دروس تاریخی قوچانی دروس
بازدید: 137

مهارت های تفکر انتقادی در مالزی

سیراج سیراج, حسین حسین
بازدید: 138

مروری