آخرین شماره مجله مطالعات تربیتی و روان شناسی می باشد. ازشماره آینده در این وبگاه مجله تحت عنوان " پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت" منتشر خواهد شد.

 • امیر امین یزدی
 • بهروز مهرام
 • جواد صالحی فدردی
 • جواد قندیلی
 • حسین جعفری ثانی
 • حسین کارشکی
 • حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
 • سيد مهدي سجادی
 • شهین ایروانی
 • عباس جوارشکیان
 • علی مشهدی
 • مجتبی بذرافشان مقدم
 • محمد باقر کجباف
 • محمد خير
 • محمدرضا آهنچیان
 • محمدعلی بشارت
 • محمود سعیدی رضوانی
 • نعمت الله موسی پور

پژوهشی

تبیین سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

محمود سعیدی رضوانی, معصومه محمدحسین زاده, حسین باغ گلی
بازدید: 107
بازدید: 98

روند تحول تفکر انتقادی در دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی, افسانه عبدلی
بازدید: 111
بازدید: 214

بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

مرادی شهربابک مرادی شهربابک, قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی, حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف
بازدید: 108