اولین شماره مجله پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت
به نام خدا خشنودیم که نخستین شماره مجله " پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت " در موعد مقرر آماده شده و در اختیار دانشجویان، اعضا هیات علمی دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و سایر پژوهشگران علاقه مند به مباحث نظری در قلمرو تعلیم و تربیت قرار می گیرد. این مجله انشعابی از مجله‌ی " مطالعات تربیتی و روان‌شناسی " است که نخستین شماره‌ی آن در تابستان سال 1378 منتشر شده و متعاقب سیاست تخصصی شدن مجلات کمسیون نشریات علمی کشور در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هویت تازه منتشر می شود. این اقدام زمینه ای را فراهم کرد تا خلاء تاریخی وجود مجله‌ای در قلمرو مباحث نظری در تعلیم و تربیت پر شود. هدف این مجله انعکاس سنت‌های فلسفی، روان‌شناختی و جامعه‌شناختی است که در پیوند با مباحث بنیادی تعلیم و تربیت، خط‌مشی و فعالیت‌های تربیتی جاری و ابعاد معرفت شناختی، اخلاقی و زیبایی‌شناختی آنها مطرح می شوند. بنابراین مجله بر مسائل مفهومی، نظری، فلسفی و مسائل مرتبط با خط مشی و عمل تربیتی تمرکز دارد و زمینه ای را برای تبادل اندیشه و همکاری میان فیلسوفان تربیتی، روان‌شناسان تربیتی و جامعه شناسان تربیتی فراهم می کند و می‌تواند ضمن انعکاس استانداردهای علمی، برای طیف وسیعی از خوانندگان قابل استفاده باشد. هیات تحریریه مجله از مقالاتی که نشانگر ایده ها، مباحث، گرایش ها، مسائل مهم و نیز تحلیلی انتقادی در تعلیم و تربیت باشد، استقبال می کند. این مجله به صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می شود و مدیریت مجله از پژوهشگران و نویسندگان اندیشمند قلمروهای یادشده دعوت می کند تا با مقالات ارزشمند خود موجبات ارتقا کیفیت آن را فراهم سازند.
 • بابک شمشیری
 • بختيار شعباني وركي
 • بهروز مهرام
 • خسرو باقری نوع پرست
 • رضا محمدی
 • طاهره جاویدی
 • فريبرز رحيم نيا
 • لطف علی عابدی
 • محمدرضا آهنچیان
 • محمود سعیدی رضوانی
 • مقصود امین خندقی
 • یحیی کاظمی

پژوهشی

واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی

دهقانی دهقانی, مقصود امین خندقی, حسین جعفری ثانی, محسن نوغانی دخت بهمنی
بازدید: 284