سومین شماره مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت
  • ابوالفضل غفّاری
  • احمد خامسان
  • بختيار شعباني وركي
  • خسرو باقری نوع پرست
  • زهرا طبیبی
  • سعید ضرغامی
  • طاهره جاویدی
  • علیرضا صادق زاده قمصری
  • یحیی کاظمی

پژوهشی

تربیت ‌دینی بر اساس باورهای متناقض ‌نمای کرکگور

علی خالق خواه, طاهره جاویدی کلاته جعفر آبادی, بختیار شعبانی ورکی, جهانگیر مسعودی
بازدید: 144

تحلیل تطبیقی فلسفه عدالت تربیتی؛ دیدگاه‌های لیبرال و جامعه‌گرا

بهبود یاری قلی, سعید ضرغامی, یحیی قائدی, میرعبدالحسین نقیب زاده
بازدید: 212

آیین زرتشت ودلالتهای تربیتی آن(براساس متن گاتها)

افضل السادات حسینی دهشیری, ادریس اسلامی
بازدید: 215