دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
1. مطالعه تطبیقی آراء تربیتی ژان پیاژه و متیو لیپمن با تاکید بر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان

اکرم شوشتری؛ مسعود صفایی مقدم؛ منصور مرعشی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 5-26

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i1.17455

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه آراء تربیتی پیاژه و لیپمن با تاکید بر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان می‌باشد. در اواخر دهه 1960 در آمریکا، پرفسور متیو لیپمن، استاد دانشگاه مونتکلیر، برنامه‌ای با عنوان فلسفه برای کودکان طراحی و ارائه کرد که بر اساس آن، بهترین زمان برای شکل گیری مهارت‌های تفکر در کودکی و از طریق روش‌های تأمل محور ...  بیشتر

2. بررسی تاثیر نگاه هرمنوتیکی- زبانی آگوستین بر ویتگنشتاین و دلالت های تربیتی

آزاده بزرگی؛ فاطمه زیباکلام

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-42

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i1.20936

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نگاه هرمنوتیکی- زبانی آگوستین بر ویتگنشتاین و دلالت‌های تربیتی آن می‌باشد. این پژوهش از نظر ماهیت داده‌ها، کیفی و از نظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی (نظری) است. همچنین، به لحاظ روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نظر روش اجرایی، تحلیلی، تطبیقی و استنتاجی می‌باشد. با توجه به سیر رشد نگاه هرمنوتیکی از آگوستین ...  بیشتر

3. واکاوی مولفه های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم متون درسی و تاثیر آن در تعلیم و تربیت

علی قاسمی؛ محسن ایمانی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-64

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i1.10683

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی مؤلفه‌های اساسی روش هرمنوتیکی ریکور برای فهم متون درسی است. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل رویکرد ریکور به هرمنوتیک، فهم از درون فرد حاصل شده و تحمیلی نیست. بنابراین، فرایند تفسیر متون درسی که در دیدگاه ریکور «قوس هرمنوتیکی» نام دارد، ...  بیشتر

4. استلزام‌های تدوین نظریه تربیتی در پارادایم پیچیدگی: منظری معرفت‌شناختی

رضا محمدی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ طاهره جاویدی؛ جهانگیر مسعودی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 65-92

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i1.18330

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه برخی استلزام‌های طرح و تدوین نظریه جدید با توجه به مؤلفه‌های معرفت‌شناختی پارادایم پیچیدگی است. با این توضیح که نظریه‌های تربیتی معاصر تحت تأثیر مؤلفه‌های «پارادایم سادگی» شکل گرفته و بخش عمده‌ای از مشکلات و کاستی‌های آن‌ها ناشی از آن پارادایم می‌باشد. از این‌ رو، با گسترش «پارادایم پیچیدگی» در عرصه‌های ...  بیشتر

5. تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا

سمیرا حیدری؛ فاطمه زیبا کلام مفرد؛ خسرو باقری نوعپرست؛ محمود مهرمحمدی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 93-110

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i1.20100

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش تبیین و نقد مفهوم یادگیری در طرح پایدیا است که بر مبنای دیدگاه مورتیمر آدلر مورد بررسی قرار گرفت. برای دست‌یابی به این هدف از روش توصیفی– تحلیلی استفاده شد. بنابراین، ویژگی‌های یادگیری در ارتباط با محتوای یادگیری، یاددهی، نقش معلم، فعالانه بودن یادگیری در طرح پایدیا، ارتباط یادگیری با سلامت ذهن و یادگیری مادام‌العمر ...  بیشتر

6. پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم

صدیقه کاظمی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 111-136

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i1.20468

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل تطبیقی بهره گرفته شد. با این توضیح که به دلیل اثرگذاری پارادایم علمی حاکم بر هر رشته علمی بر صاحب‌نظران، نظریه‌ها و تحول‌های علمی موجود در آن رشته، جریان شناسی کلان پارادایمی در هر رشته از اهمیت برخوردار ...  بیشتر

7. نقد طبقه بندی های موجود از رویکردهای تربیت دینی و ارائه یک طبقه بندی مفهومی جدید

مرضیه موحدی محصل طوسی؛ محمود مهرمحمدی؛ علیرضا صادقزاده؛ حسن نقی زاده

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-158

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i1.20814

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه طبقه بندی مفهومی جدید و جامع معطوف به مأموریت مربی در تربیت دینی است. برای این منظور به بررسی اجمالی و نقد رویکردهای برگرفته از مبانی‏ تعلیم و تربیت اسلامی که در فضای معرفتی متفکران داخلی‏ و به صورت دسته بندی تنظیم شده‏اند، پرداخته شد. برای دست‌یابی به این هدف، از روش پژوهش تحلیلی- نظری بهره گرفته شد. نظر ...  بیشتر

8. تحلیل فلسفه های تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران از منظر مفهوم تفکر

نرگس سجادیه؛ محمدرضا مدنی فر؛ مراد یاری دهنوی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، صفحه 159-180

http://dx.doi.org/10.22067/fe.v3i1.16188

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل اسناد نظری پشتیبان برنامه درسی از منظر مفهوم تفکر می‌باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی (تحلیل زبان فنی- رسمی) بهره گرفته شد. در این راستا، فلسفه های تربیت پیشنهادی بر اساس سازه تفکر مبتنی بر انگاره اسلامی عمل، تحلیل محتوا شدند. در این دیدگاه، تفکر دارای سه مبنای شناختی، میلی و ارادی است. سازه ...  بیشتر