دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت های آن برای خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی

مسعود خنجرخانی؛ مسعود صفایی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 5-20

https://doi.org/10.22067/fedu.v6i2.47635

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش ، بررسی وتحلیل هرمنوتیک فلسفی گادامر و دلالت های آن برای دستیابی به فرایند خودفهمی، دگرفهمی و باهم فهمی می باشد. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیلی- استنتاجی بهره گرفته شد. لذا، با بررسی مبانی نظری و تشریح نظریه هرمنوتیک فلسفی به ویژه غیر روشمندی فهم، اهمیت سنت، تاریخ، هنر، زبان، امتزاج افق ها و تعامل در ...  بیشتر

تحلیل و نقد نظری و روش‌شناختی اسناد تحول بنیادین آموزش‌وپرورش جمهوری اسلامی ایران

رحمت اله مرزوقی؛ رضا عقیلی؛ محبوبه مهرورز

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22067/fedu.v6i2.53863

چکیده
  هدف اصلی پژوهش، تحلیل و شناسایی رویکردهای روش‌شناختی، مفهوم شناختی و ساختاری حاکم بر اسناد تحول بنیادین سیستم آموزش‌وپرورش ایران می‌باشد. به منظور دستیابی به این هدف، از روش تحلیل مضمون با رویکرد کیفی بهره گرفته شد. به منظور گردآوری داده‌ها و شناسایی مضامین، مبانی نظری سند تحول، سند بنیادین و برنامه درسی ملی موردبررسی قرار گرفتند ...  بیشتر

فهم، پرسش و کلاس درس از منظر گادامر: تبیینی پرسش محور از فرآیند تدریس

نرگس سجادیه؛ سارا طوسیان

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 41-62

https://doi.org/10.22067/fedu.v6i2.58188

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش واکاوی کارکردهای پرسش در فرآیند فهم و ویژگی‌های معلم و شاگرد در مقام پرسشگر می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از دو روش بسط مفهومی و استنتاجی بهره گرفته شد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که پرسش نقشی کلیدی در وقوع فهم داشته و در هر یک از مراحل پنج‌گانه آن وظایفی برعهده دارد. فعال کردن پیش‌داوری‌ها، به چالش کشیدن ...  بیشتر

پساپدیدارشناسی به مثابه رویکردی در مطالعات فناوری‌ آموزشی

روح اله مظفری پور

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 63-81

https://doi.org/10.22067/fedu.v6i2.59830

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی پساپدیدارشناسی به عنوان رویکردی در مطالعات فناوری‌های آموزشی می‌باشد. برای دستیابی به این هدف، از روش تحلیل تطبیقی و روش تحلیلی توصیفی استفاده بهره گرفته شد. نخست، پساپدیدارشناسی و تفاوت و شباهت آن با پدیدارشناسی مطرح شد و سپس کاربردهای این رویکرد در پژوهش‌های مربوط به فناوری‌های آموزشی بحث شد. نتایج ...  بیشتر

تبیین برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا

زهرا وقاری زمهریر؛ مقصود امین خندقی؛ محمود سعیدی رضوانی؛ مرضیه موحدی محصل طوسی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 82-106

https://doi.org/10.22067/fedu.v6i2.60671

چکیده
  هدف اصلی پژوهش تبیین عناصر برنامه درسی تربیت دینی و ویژگی‌های آن مبتنی بر رویکرد تکلیف‌گرا می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیلی و استنتاجی الگوی فرانکنا بهره گرفته شد. بر پایه نتایج به‌دست آمده، تکلیف‌مداری به عنوان هدف غایی برنامه درسی تربیت دینی و توحیدمحوری، اخلاص، هدایت، اندیشه‌ورزی، عقل‌ورزی، کسب علم و معرفت، ...  بیشتر

الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت اجتماعی اسلامی در دوره متوسطه: رویکردی هنجارین

حمیرا برزیده؛ علیرضا محمودنیا؛ یحیی قائدی؛ سعید ضرغامی

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 107-127

https://doi.org/10.22067/fedu.v6i2.57083

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی پیشنهادی برنامه درسی تربیت اجتماعی اسلامی در دوره متوسطه می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش هنجاری و نیز تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. بررسی نسبت مفاهیم مربوط به کاربرد عملی روش‌شناسی هنجاری با برنامه درسی موضوع محور جاری به درک ضرورت تغییر در جهت‌گیری‌های ارزشی موجود در تربیت ...  بیشتر

سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی

رضوان حسینقلی زاده؛ محمدرضا آهنچیان؛ علی نوفرستی؛ معصومه کوهساری

دوره 6، شماره 2 ، اسفند 1395، صفحه 128-152

https://doi.org/10.22067/fedu.v6i2.60913

چکیده
  هدف اصلی این نوشتار، ارائه تصویری تاریخی از روند تحولات فکری مدیریت آموزشی در طول قرن بیستم می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش اسنادی بهره گرفته شد. مرور رویدادهای تاریخی حاکی از آن است که در تاریخ اندیشه مدیریت آموزشی برای گریز از آشفتگی فکری، کوشش گسترده ای با هدف خلق مبنای دانش مدیریت آموزشی صورت پذیرفته است. نخستین بار آشفتگی ...  بیشتر