دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی میزان و عوامل موثر بر قابلیت درک واژگان محیط رابط نرم‌افزارهای جامع کتابخانه‌ای فارسی

محمد ابراهیمی پور؛ فتاحی فتاحی؛ داورپناه داورپناه

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2036

چکیده
  پژوهش حاضر به روش پیمایشی به بررسی میزان درک کاربران از واژگان محیط رابط فهرست‌های رایانه‌ای سیمرغ و پارس آذرخش به دو شیوه عینی و ذهنی پرداخته است. جامعه پژوهش متشکل از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌های فردوسی مشهد و شیراز بودند. اطلاعات از طریق پرسشنامه و از یک نمونه 380 نفری جمع‌آوری شد که 275 نفر (4/72%) از آن‌ها به پرسشنامه ...  بیشتر

ارزیابی مقالات رایگان وب از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه شیراز

محمد ابراهیمی پور؛ رضایی رضایی

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2037

چکیده
  بر اساس منابع معتبر موجود در زمینه ارزیابی منابع وب، شش معیار مهم استخراج گردید. این تحقیق میزان شناخت و استفاده استادان از این معیارها و معیارهای فرعی مرتبط با معیارهای اصلی را نزد استادان دانشگاه شیراز مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق پیمایشی است و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش‌های آمار ...  بیشتر

بررسی گرایش‌های موضوعی مطالعه در دانش‌آموزان دوره راهنمایی شهر اهواز و مقایسه آن با توزیع موضوعی کتاب‌های مناسب دانش‌آموزان این دوره

محمد ابراهیمی پور؛ الهام پور الهام پور؛ باجی باجی

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2038

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسة گرایش های موضوعی مطالعه در دانش آموزان دورة راهنمایی شهر اهواز با توزیع موضوعی کتاب های مناسب دانش آموزان این دوره منتشر شده در فاصلة سال های 1376-1383 می باشد. پژوهش از نوع توصیفی بوده و برای انجام آن از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شد. بخش نخست نمونة پژوهش شامل 720 دانش آموز دختر و پسر به روش تصادفی چند مرحله ...  بیشتر

هنجاریابی «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی» (ای‌سی‌آر‌ال) برای جامعه‌ی دانشگاهی ایران

محمد ابراهیمی پور؛ دیانی دیانی

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2039

چکیده
  مقاله‌ی حاضر گزارش پژوهشی است که با استفاده از روش پیمایشی و تحلیل محتوا به هنجاریابی «استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» پرداخته است. جامعه‌ی پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی چهار دانشگاه فردوسی، تهران، شیراز ، و چمران تشکیل داده‌اند. اطلاعات لازم در بخش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و به شیوه‌ی خوداظهاری، ...  بیشتر

ملاحظات اخلاقی و علمی در طراحی و اجرای پرسشنامه‌ی اینترنتی

محمد ابراهیمی پور

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2040

چکیده
  رشد اینترنت تقریباً همه‌ی ابعاد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش‌های اینترنتی از این تأثیرپذیری مستثنی نیستند. استفاده از اینترنت در پژوهش‌های علوم اجتماعی بطور فزاینده‌ای در حال رایج شدن است .با وجود اینکه اینترنت امکانات فراوان و با اهمیتی را برای انجام تحقیقات اجتماعی فراهم می‌سازد، اما منابع علمی مکتوب به زبان فارسی ...  بیشتر

بررسی اضطراب کتابخانه‌ای و اضطراب منابع الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان

محمد ابراهیمی پور؛ عابدی عابدی؛ شعبانی شعبانی

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2041

چکیده
  پژوهش حاضر بر روی نمونه‌ای شامل 280 نفر دانشجوی دختر و پسر دانشگاه اصفهان انجام گرفت. این افراد از دانشکده‌های هفت گانه دانشگاه اصفهان به طور تصادفی انتخاب گردیدند. پرسشنامه‌ محقق ساخته براساس پرسشنامه اضطراب کتابخانه‌ای باستیک و انطباق با محیط فرهنگی دانشگاههای ایران و سؤالات بخش اضطراب منابع الکترونیک براساس سؤالات مورد نیاز ...  بیشتر

وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک

محمد ابراهیمی پور؛ شریف شریف

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2042

چکیده
  وب معنایی در صدد گسترش زبان‌هایی است که اطلاعات را ماشین فهم و پردازش را خودکار سازد. برقراری ارتباط میان رایانه به واسطه بازنمون رسمی دانش در مدل‌های مفهومی – از طریق هستی شناسی‌ها- و توانمندسازی قدرت استدلال – از طریق قواعد استنتاج- امکان‌پذیر است. از سویی زبان نقش مهمی در برقراری ارتباط، و سیبرنتیک علم کنترل و ارتباط در ماشین ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر فعالیت‌های علمی و پژوهشی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی

محمد ابراهیمی پور؛ بنی اقبال بنی اقبال

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2043

چکیده
  این پژوهش به روش پیمایشی با حجم نمونه‌ای 162 نفری از کتابداران شاغل درپنج دانشگاه بزرگ کشور با استفاده از پرسشنامه صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد: از نظرکتابداران بین عوامل مشوق «علاقه‌مندی حرفه‌ای» با1/89% آراء بیشترین تأثیر و «افزایش درآمد» با 13% آراء کمترین اثربخشی در فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایشان را دارا می باشد. از نظر کتابداران ...  بیشتر

تحلیل استنادی مقالات چاپی و الکترونیک در پایان‌نامه‌های کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دفاع شده دانشگاه‌های شهر تهران در سال‌های 85- 1380

محمد ابراهیمی پور

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2044

چکیده
  مطالعه حاضر، بررسی وضعیت استناد‌های انجام شده به نشریات ادواری فارسی و لاتین چاپی و الکترونیکی در پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد 259 پایان‌نامه دفاع شده در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در مقطع کارشناسی‌ارشد در پنج دانشگاه شهر تهران در حیطه زمانی بین سال‌های 1381 تا 85 تشکیل ...  بیشتر

امکان‌سنجی مهار مستندات موضوعی پزشکی در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی موجود بر روی وب

محمد ابراهیمی پور؛ خسروی خسروی

دوره 08، شماره 3 ، اسفند 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i3.2045

چکیده
  هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی کنترل مستندات موضوعی پایگاههای اطلاعاتی پزشکی فارسی در محیط اینترنت است. بر اساس روش پژوهش این تحقیق از میان کلیدواژه های مورد استفاده کاربران اینترنت جهت جستجوی مقالات در بخش اطلاع‌رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، 50 کلیدواژه به طور تصادفی انتخاب گردید. ابتدا در مرحله پیش آزمون، این کلیدواژه ...  بیشتر