دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 18، اسفند 1398، صفحه 1-158 
تحلیل نشانه شناختی "سکوت" در مدیریت کلاس درس

صفحه 67-84

10.22067/fedu.v9i2.79854

زهره مشکی باف مقدم؛ مسلم چرابین؛ احمد اکبری؛ علی رضا داوودی


تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران

صفحه 85-104

10.22067/fedu.v9i2.80824

ملیحه رجائی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ علیرضا صادق زاده قمصری؛ بختیار شعبانی ورکی


الگوی تربیت اخلاقی هگل بر مبنای دیالکتیک آگاهی

صفحه 105-125

10.22067/fedu.v9i2.82962

ایوب محمودی؛ رضاعلی نوروزی؛ محمدحسین حیدری؛ میثم سفیدخوش