مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی
( دهقانی دهقانی ; مقصود امین خندقی ; حسین جعفری ثانی ; محسن نوغانی دخت بهمنی )
249 چکیده   PDF
دوره 11 شماره 2: پاییز و زمستان 1389-مطالعات تربیتی و روان شناسی میزان استفاده اساتید از روش های تدریس خلاق و بررسی ویژگی های خلاقانه مدرسان دانشگاه از نظر دانشجویان استعداد درخشان
( نیک نشان نیک نشان )
205 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ مبانی فلسفی و روان شناختی تعلیم و تربیت: بررسی تطبیقی دیدگاه های سهروردی و هوسرل
( خسرو باقری نوع پرست ; محمد زهیر باقری نوع پرست )
103 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط
( سید امیر امین یزدی )
100 چکیده   PDF
دوره 11 شماره 2: پاییز و زمستان 1389-مطالعات تربیتی و روان شناسی بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
( مرادی شهربابک مرادی شهربابک ; قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی ; حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف )
92 چکیده   PDF
دوره 10 شماره 3 (1388) بررسی رابطة میزان مشارکت فعال دانش‌آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی
( فیروز محمودی ; اسکندر فتحی آذر ; رجب اسفندیاری )
89 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ مبانی اجتماعی و سیاسی تعلیم و تربیت، بررسی تطبیقی رویکردها و دیدگاههای تربیت شهروندی
( عباس قلتاش )
71 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت بررسی بنیادهای فلسفی پارادایم های تبیین، فهم و انتقاد و تحلیل نقش و جایگاه هر یک در پژوهش تربیتی
( سعید ضرغامی )
71 چکیده   PDF
دوره 10 شماره 1: بهار و تابستان 1399 بازتولید قلمرو: گفتمان پارادکسیکال اصلاحات در نظام تربیتی ایران
( سید مهدی سجادی )
65 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ ایدئولوژی مبنایی برای عملکرد آموزش و پرورش: مقایسه‌ پیامدهای ایدئولوژی لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم بر تعلیم و تربیت در کشورهای غربی
( شقایق نیک نشان ; جواد لیاقتدار ; حسن علی بختیار نصرآبادی ; محمد جعفر پاک سرشت )
65 چکیده   PDF