مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
دوره 10 شماره 3 (1388) بررسی رابطة میزان مشارکت فعال دانش‌آموزان در جریان تدریس با پیشرفت تحصیلی
( فیروز محمودی ; اسکندر فتحی آذر ; رجب اسفندیاری )
459 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۰ مبانی فلسفی و روان شناختی تعلیم و تربیت: بررسی تطبیقی دیدگاه های سهروردی و هوسرل
( خسرو باقری نوع پرست ; محمد زهیر باقری نوع پرست )
346 چکیده   PDF
دوره 1 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۰- پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهشهای انجام شده با رویکرد طراحی الگو در برنامه درسی
( دهقانی دهقانی ; مقصود امین خندقی ; حسین جعفری ثانی ; محسن نوغانی دخت بهمنی )
324 چکیده   PDF
دوره 11 شماره 2: پاییز و زمستان 1389-مطالعات تربیتی و روان شناسی میزان استفاده اساتید از روش های تدریس خلاق و بررسی ویژگی های خلاقانه مدرسان دانشگاه از نظر دانشجویان استعداد درخشان
( نیک نشان نیک نشان )
313 چکیده   PDF
دوره 11 شماره 2: پاییز و زمستان 1389-مطالعات تربیتی و روان شناسی بررسی اثر‌بخشی واقعیت درمانی به شیوه گروهی بر افزایش میزان عزت نفس دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
( مرادی شهربابک مرادی شهربابک ; قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی ; حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف )
260 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ رشد یکپارچه انسان: مدل تحولی- تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط
( سید امیر امین یزدی )
233 چکیده   PDF
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان 1392 ارائه الگوی ارزیابی سازواری نظریه ترکیبی در فلسفه تعلیم و تربیت؛ بررسی موردیِ سازواری «فلسفه تربیت جمهوری اسلامی ایران» در سند ملی تحول بنیادین آموزش و پرورش
( مجتبی همتی فر ; محمدرضا آهنچیان )
220 چکیده   PDF
دوره 2 شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۱ مبانی اجتماعی و سیاسی تعلیم و تربیت، بررسی تطبیقی رویکردها و دیدگاههای تربیت شهروندی
( عباس قلتاش )
218 چکیده   PDF
دوره 11 شماره 1 (1389) مقایسة وضعیت سلامت روان پدران و مادران کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر شهر مشهد
( كیمیایی كیمیایی ; مهرابی مهرابی ; میرزایی میرزایی )
208 چکیده   PDF
دوره 3 شماره 2: پاییز و زمستان 1392 کشاکش اندیشه ی مدرن-پست مدرن ؛ ضرورت کُنِش روشنفکرانه فیلسوف تعلیم و تربیت برای تحول در نظام آموزش و پرورش
( رمضان برخورداری )
181 چکیده   PDF