نویسنده = نرگس سجادیه
وحدت اندراجی عقل و دین و الهام بخشی‌های آن برای تربیت‌دینی

دوره 10، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 90-117

10.22067/fedu.2021.30914.0

خسرو باقری؛ نرگس سادات سجادیه؛ محمد خدایاری فرد؛ آزاد محمدی؛ عبدالرحیم گواهی؛ سعید اکبری زرادخانه


تعلیم و تربیت به مثابه «بیلدونگ» در پدیدارشناسی هگل

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 26-47

10.22067/fedu.v9i1.79795

سعید آزادمنش؛ خسرو باقری نوع پرست؛ میثم سفیدخوش؛ نرگس سجادیه


سازه‌گرایی در آموزش تاریخ: ترمیم آسیب‌ها بر اساس هرمنوتیک پل ریکور

دوره 8، شماره 2، اسفند 1397

10.22067/fedu.v8i2.73799

علی وحدتی دانشمند؛ نرگس سجادیه؛ افضل السادات حسینی


تبیین ماهیت دوران کودکی در هندسه نظریه اسلامی عمل

دوره 6، شماره 1، شهریور 1395، صفحه 83-103

10.22067/fe.v6i1.47572

سعید آزادمنش؛ نرگس سجادیه؛ خسرو باقری نوع پرست


تحلیل فلسفه های تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران از منظر مفهوم تفکر

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 159-180

10.22067/fe.v3i1.16188

نرگس سجادیه؛ محمدرضا مدنی فر؛ مراد یاری دهنوی