نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 فردوسی

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تأملی بر رویکردهای تربیت ارزشی با نگاهی به جایگاه تربیت ارزشی و تحول آن در نظام آموزش و پرورش ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بهره گرفته شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که تربیت ارزشی، جزء ذاتی تعلیم و تربیت محسوب شده و تربیت در قالب هر رویکردی باشد بر پایه استدلال و آزادی عمل به دانش‌آموزان، مجموعه‌ای از ارزش‌ها را منتقل می‌کند. همچنین، نتایج حاکی از خلأ وجودی جایگاه رویکردهای عمده ارزشی به‌خصوص تربیت اخلاقی در سند ملی آموزش و پرورش می باشد و نظام آموزش و پرورش ایران به منظور تحول ارزشی نیازمند آن است که به همان میزان که به تربیت دینی توجه دارد، به تربیت اخلاقی نیز به عنوان رویکردی مهم در قلمرو تربیت ارزشی توجه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Approaches to Values Education: A Review about Values Education and its Development at the Education System of Iran

نویسندگان [English]

  • samaneh Amini Mashhadi 1
  • Abolfazl ghaffari 2

چکیده [English]

The purpose of this study is a reflection on the approaches to values education and its development at the education system of Iran. In this article, we have used analytical and descriptive methods. Research findings show that values education is inherent component of education and values have to be translated to students on basis of rational processes and free will. Also, it seems that some of values-educational dimensions, particularly moral education, in the document/book of theoretical and fundamental change in the educational system of Iran, have been neglected and are only viewed inside of religious dimension. The study shows that in order to effective change to the education system of Iran, we need to focus on moral and character education as much as on religious education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value Education
  • Character Education
  • Value-Laden
  • Value-free
  • the Iranian Educational System