دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 08 (1386)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
بررسی محتوای درسی حوزه علمیه . ارایه ویژگی های مطلوب آن بر اساس نظریه شرح و بسط با تاکید بر اصول فقه

قندیلی قندیلی؛ مهر محمدی مهر محمدی؛ فردانش فردانش

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.1864

چکیده
  هدف مطالعه، بررسی وضعیت محتوای درسی سطح یک حوزه علمیه و ارائه ویژگیهای مطلوب آن براساس نظریه یادگیری شرح و بسط می‌باشد. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و مصاحبه اولیه با تعدادی از استادان حوزوی، ویژگیهای مربوط به محتوای درسی حوزه شناسایی گردیده است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز، از پرسشنامه‌ی محقق ساخته ...  بیشتر

وجوه فراموش شده دانایی در عصر اطلاعات

باقری باقری؛ آل حسینی آل حسینی

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.1865

چکیده
  جستجو در معانی عمیق‌تر دانش، ویژگی‌های ذاتیِ داده شده به «دانش» اما رؤیت نشده‌ی آن را مرئی ساخته است. آنچه به‌واسطه‌ی تلاش فکری عده‌ای از اندیشمندان حاصل شده است، حکایت از آن دارد که می‌بایست خود را از دایره‌ی تنگ و محدود نگرش حاکم بر «دانش» در عصر اطلاعات خارج ساخته، بیش از پیش به عناصر به حاشیه‌ رانده‌ شده‌ و از حقوق خود ساقط ...  بیشتر

تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان

فرهنگی فرهنگی؛ آقا محمدیان شعر باف آقا محمدیان شعر باف

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.1867

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد «تحلیل رفتار متقابل» (T.A) بر شیوه‌های رویارویی با استرس نوجوانان می‌باشد. بدین منظور یکی از دبیرستان‌های ناحیه پنج مشهد انتخاب و پرسشنامه شیوه‌های رویارویی موس و بلینگز در مورد 117 نفر از دانش‌آموزان 14 الی 18 ساله اجرا شد. سپس از میان 48 نفر دانش‌آموز نوجوان که بر اساس نتایج ...  بیشتر

بررسی اثر بخشی دو رویکرد مشاوره ای و رواندرمانی در کاهش نشانگان افسردگی ، اضطراب و پرخاشگری در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز

عطاری عطاری؛ کیومرث بشلیده؛ یوسفی یوسفی؛ نبوی حصار نبوی حصار

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.1868

چکیده
  هدف از این پژوهش مقایسه اثرات دو رویکرد مشاوره‌ای و روان درمانی یعنی گشتالت درمانی و معنادرمانی، در کاهش نشانگان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب در میان زنان متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره خانواده شهرستان سقز بود. جامعه تحقیق شامل، کلیه‌ی زنان متقاضی طلاق شهرستان سقز بود که در زمان شروع این پژوهش 94 نفر بودند و در حین تحقیق 4 ...  بیشتر

بررسی و مقایسه تاثیر شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش های یوگا در درمان افسردگی اساسی

کیمیایی کیمیایی؛ شفیع آبادی شفیع آبادی؛ دلاور دلاور؛ صاحبی صاحبی

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.1869

چکیده
  این پژوهش بر پایه نظریه‌های شناخت درمانگری بک، تیزدل و یوگا در درمان افسردگی اساسی و به منظور بررسی کارآمدی شناخت درمانگری بک با شناخت درمانگری تیزدل و تلفیق آن با نرمش‌های یوگا در درمان افسردگی اساسی اجرا شده است. برای این منظور 32 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی (12 مرد و 20 زن) به طور تصادفی در 4 گروه گمارده شدند، شامل: 1) گروه شناخت درمانگری ...  بیشتر

بررسی اثربخشی روش درمان کنترل هراس در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی

محمد ابراهیمی پور؛ طباطبایی طباطبایی؛ مهرام مهرام

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.2021

چکیده
  این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی روش ‎‎« درمان کنترل هراس » در درمان بیماران مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی انجام شده است. بدین منظور چهار بیمار مبتلا به اختلال هراس با یا بدون گذر هراسی که بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شده بودند، در یک طرح شبه تجربی تک موردی از نوع حالت اولیه چند گانه مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. ...  بیشتر

رابطه ویژگی های شخصیتی با رفتار تیپ A با استفاده از آزمون شخصیت آیزنک

محمد ابراهیمی پور

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.2022

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان رابطة ویژگی های شخصیتی با رفتارهای تیپ A بوده است. جامعة آماری این تحقیق را کلیه مربیان پرورشی استان اصفهان تشکیل داده اندکه از میان آنان 70 نفر به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه شخصیت آیزنک و پرسشنامه شخصیتی تیپ A یاB بوده است. تجزیه و تحلیل های آماری نشان دادند که بین ویژگی ...  بیشتر

بررسی وضعیت سبک های هویت یابی و رابطه آن با سلامت عمومی و پایگاه اقتصادی _ اجتماعی

قربانی ghorbani قربانی؛ محمدی محمدی؛ کوچکی کوچکی

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.2023

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین وضعیت هویت جوانان استان گلستان انجام شده است.در این مطالعه نمونه ای به حجم 400 نفر(226 مونث و 174 مذکر) از بین جوانان گروه سنی 24-20 ساله استان گلستان به روش خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی طبقه ای انتخاب شد.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های پایگاه اقتصادی – اجتماعی, بحران هویت, سبک های هویت یابی و سلامت عمومی ...  بیشتر

بررسی میزان اثربخشی زوج درمانی گلاسر بر کاهش استرس و افزایش رابطه صمیمانه پس از ضربه ناشی از ادراک خیانت به همسر

محمد ابراهیمی پور؛ قنبری قنبری

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.2024

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی زوج در مانی ساخت یافته به شیوه واقعیت درمانی گلاسر بر کاهش علائم و نشانه های روانشناختی ناشی از ضربه خیانت به همسر در زنانی است که شوهران آنها بدون اطلاع قبلی با زن دیگری به نحوی رابطه داشته اند و همچنین بررسی اثر این نوع مشاره بر افزایش روابط صمیمانه آنها همسرشان است. سوال اصلی این پژوهش آن است : ...  بیشتر

بررسی تاثیر دو روش بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز

محمد ابراهیمی پور؛ عبادی عبادی

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.2025

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش مطالعه‌ی میزان تاثیر دو روش درمانی بازسازی شناختی و حساسیت زدایی منظم به عنوان مهم‌ترین روش‌های درمان در کاهش اضطراب ریاضی بود. به همین منظور، 64 نفر از دانش آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی اهواز به صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به شیوه تصادفی به 3 گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه اول روش آموزش ...  بیشتر

بررسی تغییر انگیزش پیشرفت در دانشجویان دانشگاه تبریز

محمد ابراهیمی پور؛ کریمی کریمی

دوره 07، شماره 2 ، آبان 1385

https://doi.org/10.22067/fe.v7i2.2026

چکیده
  مقاله حاضر بر گرفته از پژوهشی است که در مورد 332 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی روزانه دانشگاه تبریز انجام گرفته است. در این نوشتار بعد از بیان مساله و اهمیت موضوع و هدف پژوهش که بررسی تغییر انگیزش پیشرفت دانشجویان بوده، چارچوب نظری مطرح گردیده است. به منظور تحقق هدف پژوهش، با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده نمونه آماری بر ...  بیشتر