دوره 11 (1400)
دوره 10 (1399)
دوره 9 (1398)
دوره 8 (1397)
دوره 7 (1396)
دوره 6 (1395)
دوره 5 (1394)
دوره 4 (1393)
دوره 3 (1392)
دوره 2 (1391)
دوره 1 (1390)
دوره 011 (1389)
دوره 010 (1388)
دوره 09 (1387)
دوره 07 (1385)
دوره 06 (1384)
دوره 05 (1383)
دوره 04 (1382)
دوره 03 (1380)
دوره 02 (1379)
دوره 01 (1378)
جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاه ها

بذرافشان مقدم بذرافشان مقدم؛ صباغیان صباغیان؛ آراسته آراسته؛ شعبانی ورکی شعبانی ورکی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386، صفحه 5-33

چکیده
  این پژوهش با اتکاء به این مفروضه اصلی، ضرورت ارتقاء جایگاه الگوی سایبرنتیک در اداره دانشگاهها، و برای بررسی کارکرد سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد صورت پذیرفته است. برای دستیابی به این هدف، نخست الگوی سایبرنتیک و کاربرد آن ارائه و بر اساس آن، شرایط و الزامات استفاده از این الگو، احصاء شده است. آنگاه وضعیت دانشگاه فردوسی مشهد با تکیه بر ...  بیشتر

بررسی رابطه هیجان ها واسنادهای علّی با عزت نفس در دانشجویان دانشگاه تبریز

گروسی فرشی گروسی فرشی؛ محمد الفت محمد الفت

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1873

چکیده
  دراین پژوهش، به منظور بررسی ارتباط بین هیجان ها و ابعاد اسناد علی ( ابعاد مرکز کنترل و کنترل پذیری و پایداری) با عزت نفس، پژوهشگر آزمون های عزت نفس روزنبرگ ، هیجان های واتسون و کلارک و مقیاس سنجش ابعاد علّی (واینر) را در مورد 367 شرکت کننده دانشجو از دانشگاه تبریز اجرا کرده است. در تحلیل فرضیه ها از برنامه های آماری SPSS و تحلیل رگرسیونی ...  بیشتر

تعیین شاخص‌های مدیریت موثر کلاس در دانشگاهها و

شریفیان شریفیان؛ نصر نصر؛ عابدی عابدی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1881

چکیده
  مدیریت کلاس از ابعاد مهم تدریس اثربخش است. نشانگرهای تدریس اثربخش در پنج مقوله شامل 1- طراحی و تدوین درس، 2- ارائه درس، 3- مدیریت کلاس، 4- روابط انسانی و 5- ارزشیابی از عملکرد تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرارگرفته که به ‌علت گستردگی، در این مقاله فقط مقوله مدیریت کلاس مورد بحث واقع شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و از منظری دیگر کمی- ...  بیشتر

مقایسه باورهای انگیزشی در یادگیری خود نظم یافته میان کودکان تیزهوش. ناتوان یادگیری و عادی درگروهی از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان شیراز

البرزی البرزی؛ خیر خیر

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1882

چکیده
  تعمق و پژوهش پیرامون علل مبادرت افراد به فعالیتهای تحصیلی ومدرسه ای جایگاه ویژه ای در روانشناسی وتعلیم وتربیت به خود اختصاص داده است. درهمین راستا هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای انگیزشی کودکان تیزهوش ،ناتوان یادگیری و عادی دریادگیری خودنظم یافته بود. به این منظور 76 دانش آموز تیزهوش، 77 دانش آموز عادی و 49 دانش آموز ناتوان یادگیری ...  بیشتر

بررسی الگوی تحول ادراکی بازشناسی چهره در نمونه ی ایرانی

امین یزدی امین یزدی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1884

چکیده
  چکیده: بازشناسی چهره به عنوان الگویی از رشد مهارتهای ادراکی مورد توجه خاص پژوهشگران می باشد. چهره‌ها مهمترین محرک‌های بصری را در روابط انسانی فراهم می‌کنند. از طریق چهره، هویت و هیجانات افراد و نیز سن و جنسیت آنها درک می‌شود. لذا رشد و توانایی برای خواندن چهره‌ها و شناسایی افراد بر اساس چهره ، به عنوان مهارتی شناختی، جنبه‌ای اساسی ...  بیشتر

بررسی تغییر الگوی خطاهای خواندن دانش‌آموزان در پایه‌های دوم تا پنجم ابتدایی شهر اصفهان

محمد ابراهیمی پور؛ عابدی عابدی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1885

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نوع خطاهای خواندن دانش آموزان پایه های دوم تاپنجم ابتدایی انجام شد.آزمودنیهای پژوهش شامل 120 دانش آموز پایه های دوم تا پنجم(ازهر پایه30نفر)بودند که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان انتخاب شدند.یافته های بدست آمده از تحلیل خطاهای خواندن با استفاده از آزمون مانوا حاکی ...  بیشتر

مطالعه تأثیربه کارگیری یک الگوی تدریس ترکیب شده از الگوهای نوین تدریس بر یادگیری یک مبحث مشترک در دروس زبان فارسی، عربی و انگلیسی، پایه دوم راهنمایی

جعفری ثانی جعفری ثانی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1898

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش مطالعه تاثیربه کارگیری یک الگوی ترکیبی بر یادگیری دانش‌آموزان در دروس فارسی، عربی و انگلیسی دوم راهنمایی می‌باشد. این پژوهش شبه تجربی است ،که طی دو مرحله مقدماتی و نهایی به اجرا در آمده است. مطالعه نواقص و مشکلات طرح درس‌ها و آزمون‌های ساخته شده و اصلاح آن‌ها در مرحله مقدماتی و اجرای طرح درس‌ها در نمونه اصلی ...  بیشتر

بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در کودکان

اسعدی اسعدی؛ امیری امیری؛ مولوی مولوی

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1899

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطه آن با طراز تحول شناختی در کودکان مقاطع مهدکودکی، پیش دبستانی و کلاس دوم مدارس ابتدایی شهر اصفهان انجام شده است. بدین منظور123 آزمودنی (61 پسر و 62 دختر) به صورت تصادفی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای از مهدهای کودک و مدارس ابتدایی 3 منطقه ی جغرافیایی شمال، مرکز و جنوب شهر اصفهان انتخاب ...  بیشتر

مقایسه نظری و تجربی(عملی)‌ رویکردهای کل نگر و جزءنگر نیازسنجی آموزشی (مورد: شرکت برق منطقه ای خراسان)

محمد ابراهیمی پور

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.2027

چکیده
  در صورت مناسب بودن رویکرد نیاز سنجی آموزشی می توان شرایط لازم را در جهت اثر بخش شدن آموزش های ضمن خدمت فراهم ساخت. این مقاله با هدف شناسایی هر چه دقیق ترٍ رویکرد کل نگر نیازسنجی آموزشی (روش تجزیه و تحلیل سازمان )‌ و رویکرد جزء نگر نیازسنجی آموزشی (روش تجزیه و تحلیل شغل ،‌تجزیه و تحلیل فرد در نظر سنجی ) به مقایسه آنها اقدام نموده است. در ...  بیشتر

مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبکهای هویت و بررسی رابطه آنها در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز

خواجه پور خواجه پور؛ عطار عطار

دوره 08، شماره 1 ، آبان 1386

https://doi.org/10.22067/fe.v8i1.1901

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه شیوه های فرزند پروری با سبک های هویت در دانش آموزان دختر و پسر پیش دانشگاهی نواحی چهار گانه شهر شیراز می باشد . نمونه این مطالعه 657 نفر از دانش آموزان دختر و پسر می باشند که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده جند مرحله ای از بین مدارس پیش دانشگاهی در نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شیراز انتخاب شدند. ابزار مورد ...  بیشتر