نویسنده = قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی
بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسة آن با افراد عادی

دوره 011، شماره 1، شهریور 1389

10.22067/fe.v11i1.4010

حقیقت منش حقیقت منش؛ آقامحمدیان شعر باف آقامحمدیان شعر باف؛ قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی؛ مهرام مهرام


مقایسه‌ی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب و درمان انگیزشی نظام‌مند در افزایش رضایت زناشویی

دوره 09، شماره 2، آبان 1387

10.22067/fe.v9i2.2090

محمد ابراهیمی پور؛ قنبری هاشم آبادی قنبری هاشم آبادی؛ آقامحمدیان آقامحمدیان


رابطه جو عاطفی خانواده با خلاقیت کودکان

دوره 01، شماره 2، اسفند 1378

10.22067/fe.v1i2.951

جاویدی کلاته جعفرآبادی جاویدی کلاته جعفرآبادی


تاملی در عملکرد ذهن بشر :در جستجوی یک الگو

دوره 01، شماره 1، اسفند 1378

10.22067/fe.v1i1.947

شعبانی ورکی شعبانی ورکی


دبیران مدارس متوسطه چگونه تدریس می کنند؟

دوره 01، شماره 2، اسفند 1378

10.22067/fe.v1i2.954

موسی پور موسی پور


بررسی رابطه سبک اسنادی با استرس ادراک شده

دوره 01، شماره 2، اسفند 1378

10.22067/fe.v1i2.955

امین یزدی امین یزدی؛ صالحی فدردی صالحی فدردی