دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، اسفند 1391 
بررسی مبانی نظری ایده خودکارآمدی به عنوان هدفی تربیتی

10.22067/fe.v2i2.16271

مادح دست مرد؛ مسعود صفائی مقدم؛ محمد جعفر پاک سرشت؛ منیجه شهنی ییلاق


رویکرد انتگرال به برنامه فلسفه برای کودکان (p4c)

10.22067/fe.v2i2.12764

احمد اکبری؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی؛ محمد تقوی