نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه چمران

2 شهید چمران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی و مقایسه آراء تربیتی پیاژه و لیپمن با تاکید بر برنامه آموزش فلسفه برای کودکان می‌باشد. در اواخر دهه 1960 در آمریکا، پرفسور متیو لیپمن، استاد دانشگاه مونتکلیر، برنامه‌ای با عنوان فلسفه برای کودکان طراحی و ارائه کرد که بر اساس آن، بهترین زمان برای شکل گیری مهارت‌های تفکر در کودکی و از طریق روش‌های تأمل محور است. این دیدگاه با تاکید بر این فرض که چنانچه ذهن کودک را درگیر مباحث فلسفی کنیم، می‌توانیم نحوه تفکر او را رشد دهیم در مقابل دیدگاه پیاژه قرار گرفت. پیش فرض اساسی پیاژه این است که استدلال و تعقل کودکان به صورت طبیعی و به موازات بزرگ‌تر شدن آنها پرورش خواهد یافت. لذا، تلاش جهت سرعت بخشیدن به این فرایند اتلاف وقت خواهد بود و افراد پس از رسیدن به دوره عملیات صوری حدود 12 سالگی می‌توانند به مسائل انتزاعی بیندیشند. به طورکلی، هر دیدگاه بر ضرورت و محوریت آموزش تفکر و تناسب آموزش‌ها و برنامه‌ها با توانایی‌های کودک تاکید دارند، اما در خصوص زمان آغاز این آموزش‌ها بین این دو رویکرد اختلاف نظر وجود دارد. بنابراین، هر دو در تلاش اند تا برنامه‌ها و آموزش‌هایی متناسب با توانایی‌های ذهنی و فکری کودکان طراحی و ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of Piajet s and Lipman s Educational Views, With an emphasis on the philosophy for children program.

نویسندگان [English]

  • akram shooshtari 1
  • masod safaei 2
  • mansoor Marashi

چکیده [English]

The main purpose of this research is to evaluate and compare the educational ideas of Piajet and Lipman, with emphasis on philosophy of education programs for children. In the late 1960s in USA, Matthew Lipman, the professor of Montclair university, designed and presented a program as philosophy for children that based on the best time to shape thinking skills is in child and with through reflection-based methods. This view by emphasizing on the assumption that if the child's mind engaged with philosophical topics, we can bring up their ways of thinking. Was against Piaget's view. Piajet's main presupposition is that the development of children argument and thinking abilities is a natural process, so any attempt to accelerate it is false and time killing and when people arriving at nearly 12 of formal operations can think about abstract issues. The result is both are emphasized on necessity and centrality of teaching thinking, with the difference that the start time of training isn't same. The result is both emphasized to necessity on teaching thinking. So both are trying to design and present training programs fits with intellectual and mental abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Philosophy for Children
  • Epistemology
  • Lipman
  • Piajet