اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر بختیار شعبانی ورکی
سردبیر: دکتر بختیار شعبانی ورکی
شاپا چاپی: ۲۲۵۱-۶۳۶۰
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۴۲۷۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی

ضریب تاثیر: ISC 0.233
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: Q1
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: A
سیستم مشابهت یاب: همانند جو
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • بهروز مهرام
 • جهانگیر مسعودی
 • حسن باقری نیا
 • حسین باغگلی
 • حسین کارشکی
 • خسرو باقری نوع پرست
 • داود قرونه
 • زهرا طبیبی
 • عباس معدن دار آرانی
 • علی خالق خواه
 • مجتبی همتی فر
 • محمود سعیدی رضوانی
 • مرتضی کرمی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

پژوهشی

تحلیل نشانه شناختی "سکوت" در مدیریت کلاس درس

زهره مشکی باف مقدم, مسلم چرابین, احمد اکبری, علی رضا داوودی
بازدید: 142

تبیین تربیت گفتگو محور در نظریه انتقادی مقاومت: مطلوبیت و امکان تحقق آن در نظام آموزشی ایران

ملیحه رجائی, طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی, علیرضا صادق زاده قمصری, بختیار شعبانی ورکی
بازدید: 65

الگوی تربیت اخلاقی هگل بر مبنای دیالکتیک آگاهی

ايوب محمودي, رضاعلی نوروزی, محمدحسین حیدری, میثم سفیدخوش
بازدید: 81