آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 251
تعداد پذیرش 11
تعداد عدم پذیرش 200

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 369
تعداد مشاهده مقاله 45732
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان داوری 39 روز
متوسط زمان پذیرش 228 روز
درصد پذیرش 4 %