آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3251
تعداد پذیرش 407
تعداد عدم پذیرش 2619

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 362
تعداد مشاهده مقاله 21018
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 175 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 138 روز
متوسط زمان داوری 79 روز
متوسط زمان پذیرش 28 روز
درصد پذیرش 13 %