آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 332
تعداد پذیرش 14
تعداد عدم پذیرش 276

مقالات منتشر شده (از سال 1378)
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 371
تعداد مشاهده مقاله 134869
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 38 روز
متوسط زمان پذیرش 325 روز
درصد پذیرش 4 %