اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 431
تعداد پذیرش 31
تعداد عدم پذیرش 364

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 24
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 390
تعداد مشاهده مقاله 481742
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 373 روز
درصد پذیرش 7 %