اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 384
تعداد پذیرش 16
تعداد عدم پذیرش 319

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 374
تعداد مشاهده مقاله 181077
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 16 روز
متوسط زمان داوری 51 روز
متوسط زمان پذیرش 340 روز
درصد پذیرش 4 %