آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 3227
تعداد پذیرش 406
تعداد عدم پذیرش 2600

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 361
تعداد مشاهده مقاله 17389
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 176 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 139 روز
درصد پذیرش 13 %