اصول اخلاقی انتشار مقاله

این نشریه عضو کمیته بین‌المللی اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

  لینک عضویت نشریه

منشور اخلاق مجله پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت، بر مبنای رهنمود‌های ارائه شده توسط کمیته اخلاق انتشار COPE طراحی شده است و از کلیه شرکت‌کنندگان انتظار می‌رود به اصول اخلاقی مذکور پایبند باشند. بدیهی است هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیر اخلاقی منجر به حذف مقاله از فرآیند داوری خواهد شد. این منشور به منظور تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، سردبیر، اعضای هیأت تحریریه و داوران تنظیم شده است:

 

منشور اخلاقی دوفصلنامه پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت

انتشار و تألیف:

 1. مقالات علمی - پژوهشی دریافتی از نویسندگان، به‌وسیله ارزیابان علمی نشریه که از طرف هیأت تحریریه و سردبیر انتخاب می‌شوند، به‌صورت محرمانه و بی‌نام ارزیابی می‌شود.
 2. ملاک ارزیابی مقالات اصالت، کیفیت علمی، صحت داده‌ها و اطلاعات موجود در مقالات و رعایت چارچوب علمی و ادبی نشریه است.
 3. کلیه مقالات بر اساس تصمیم داوران و هیأت تحریریه، پذیرفته، تجدید نظر و یا رد می‌شود.
 4. نسخه تجدید نظر شده براساس نظرات داوران نشریه به ارزیاب نهایی ارسال و تصمیم‌گیری نهایی بر اساس نظر ایشان انجام می‌شود.
 5. مقالات رد شده حداکثر به مدت سه ماه در آرشیو نشریه بایگانی و پس از آن از سامانه حذف می‌شود.
 6. پذیرش مقاله منوط به تأیید الزامات قانونی و تسلیم تعهد‌نامه نویسندگان است که شامل پذیرفتن مسئولیت، حق تکثیر و سرقت علمی است، و پس از آن به‌عنوان مقاله پذیرفته شده در دسته مقالات در نوبت چاپ قرار گرفته و به‌صورت برخط نمایش داده می‌شود.
 7. سرقت علمی به‌وسیله تیم پژوهش در دانشگاه و ارجاع متقابل آن، قبل از پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نویسندگان:

 1. گواهی اصالت مقاله توسط نویسندگان در هنگام ارسال مقاله به صورت الکترونیکی تسلیم می‌شود، همچنین باید تأیید شود که مقاله ارسال شده در نشریه دیگری چاپ نشده است و یا در دست بررسی برای چاپ نیست.
 2. اصلاحات و نقطه نظرات پیشنهادی کمیته داوران ظرف مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ، به سردبیر نشریه ارسال می‌شود.
 3. تقدیر و تشکر و وابستگی سازمانی نویسندگان در مقاله آورده شود و هرگونه مغایرت منافع بین نویسندگان و یا سازمان‌ها از طریق فرم مربوط اعلام شود.
 4. نشریه از ارائه گزارش خطا و اشتباهات در آثار منتشر شده که به بهبود کیفیت مقالات و ارتقای جایگاه علمی نشریه کمک کند، استقبال می‌کند.

  داوران:

 1. رازداری و محرمانه‌بودن اطلاعات مقاله در همه زمینه‌ها رعایت شود. فرآیند داوری مقالات به‌صورت مخفیانه و بی‌نام انجام می‌شود، در حالی‌که حفظ اصالت مقالات در اولویت قرار ‌می‌گیرد.
 2. فرآیند داوری باید در بازه زمانی مشخص شده برای داوران صورت پذیرد و نقطه نظرات مربوط به اصالت مقاله، صرف نظر از پیشنهادها در مورد تجدید نظر، رد و یا پذیرش مقاله، به سردبیر فرستاده شود.
 3. یشنهادهای داوران در خصوص مقالات منتشر شده باید در قالب فرم‌های داوری و در بخش نظرات مربوط به نویسنده و سردبیر، به آن‌ها ارائه شود.
 4. سرقت علمی شامل هم‌پوشانی مقاله با دیگر مقالات چاپ شده، باید به اطلاع برسد به طوری‌که هیأت تحریریه بتواند تصمیم نهایی را در مورد رد یا پذیرش مقاله اتخاذ کند.
 5. داوران باید از داوری مقالاتی که تضاد منافع دارد، امتناع کنند.

هیأت تحریریه:

 1. سردبیر و هیأت تحریریه نشریه اختیار تام در رد یا قبول هر مقاله دارد و کیفیت کلی مقالات منتشر شده بر عهده آن‌هاست،
 2. سردبیر قادر است راهبردهایی را به منظور افزایش کیفیت مقالات نشریه اجرا نماید،
 3. صحت و سقم سابقه تحصیلی نویسنده قبل از بررسی مقاله باید ارزیابی شود،
 4. اصالت و کیفیت مقاله، صحت مطالب ارائه شده و مرتبط بودن با زمینه انتشارات باید تنها ویژگی برای پذیرفتن یا رد مقالات باشد،
 5. تصمیمات نهایی نباید بدون استدلال قوی لغو شود،
 6. ناشناس بودن هویت داوران و نویسندگان تا زمانی که تصمیمی در مورد مقاله اتخاذ نشده است، باید حفظ شود،
 7. ویراستاران راه‌حلی برای مسائل اخلاقی و مشکلاتی نظیر تقابل نویسندگان در ارتباط با مقالات چاپ شده یا چاپ نشده آن‌ها، پیدا کنند،
 8. رد مقالات بر اساس بدگمانی امکان پذیر نیست،
 9. تضاد منافع میان اعضای هیأت تحریریه، نویسندگان و داوران باید به‌درستی و بر اساس دستورالعمل کمیته اخلاق نشر (COPE) حل و فصل شود.

  بیانیه سرقت علمی آثار:

 1. همه قوانین تعریف شده توسط کمیته اخلاق نشر (COPE) باید توسط اعضای هیأت تحریریه، داوران و نویسندگان اجرایی شود.
 2. مقاله در مرحله اول (فرآیند بررسی سردبیر) می‌تواند از روند خارج شود اما زمانی‌که درفرآیند داوری قرار می‌گیرد، انصراف از روند داوری مشمول پرداخت جریمه به هیأت تحریریه است.
 3. هر تغییر عمده در مقاله پذیرفته شده با ارائه دلیل قابل انجام است.
 4. همه اعضای هیأت تحریریه و نویسندگان، باید هر نوع اصلاحی را صادقانه و به‌طور کامل انجام دهند.
 5. اخلاق نشر باید در مقاله رعایت شود. سرقت علمی و یا ارائه داده‌های تقلبی موجب می‌شود که نویسندگان به‌عنوان ناقضان قوانین کمیته اخلاق نشر (COPE) تلقی شوند و نام آن‌ها در لیست سیاه این کمیته قرار گیرد، که اتخاذ تصمیم بر عهده هیأت تحریریه است.