براساس ارزیابی ISC مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت در فهرست مجلات هسته /Q1 قرار گرفته است .
براساس ارزیابی ISC  مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت در فهرست مجلات هسته /Q1   قرار گرفته است . https://jcr.isc.ac/jdetails.aspx

مطالعه بیشتر

فراخوان مقاله برای ویژه نامه فلسفه آموزش عالی در ایران
مجله پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت قصد دارد شماره نخست سال 1401 را به چاپ و انتشار مقاله‌هایی اختصاص دهد که به موضوعات و چالش‌های مهم فلسفه آموزش عالی در ایران معاصر مربوط می‌شوند. برای این ویژه‌نامه، از مقاله‌هایی استقبال می‌کنیم که از منظری فلسفی دشواری‌ها و چالش‌های موسسات آموزش عالی ایران معاصر را مورد بررسی قرار می‌دهند و ایده‌های بدیع برای تعالی آموزش عالی در ایران ارائه می کنند.  با نظر به جایگاه مجله در اجتماع علمی،  ما خود را متعهد می‌دانیم تا با انتشار دیدگاه‌های متنوع  فلسفه آموزش عالی در ایران، زمینه را برای فهم مسائل آموزش ...

مطالعه بیشتر