فراخوان مقاله برای ویژه نامه فلسفه آموزش عالی در ایران

مجله پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت قصد دارد شماره نخست سال 1401 را به چاپ و انتشار مقاله‌هایی اختصاص دهد که به موضوعات و چالش‌های مهم فلسفه آموزش عالی در ایران معاصر مربوط می‌شوند. برای این ویژه‌نامه، از مقاله‌هایی استقبال می‌کنیم که از منظری فلسفی دشواری‌ها و چالش‌های موسسات آموزش عالی ایران معاصر را مورد بررسی قرار می‌دهند و ایده‌های بدیع برای تعالی آموزش عالی در ایران ارائه می کنند.

 با نظر به جایگاه مجله در اجتماع علمی،  ما خود را متعهد می‌دانیم تا با انتشار دیدگاه‌های متنوع  فلسفه آموزش عالی در ایران، زمینه را برای فهم مسائل آموزش عالی کشور،  تضارب افکار و اندیشه‌ها و طرح اندیشه‌های نو در این قلمرو فراهم کنیم.  چنین اقدامی هم یک ضرورت نظری و هم مسئولیت اجتماعی و حرفه‌ای ماست. برا ی این منظور با حمایت پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، ضمن دعوت از اندیشمندان برجسته کشور برای تشریک در این اقدام مهم، به استحضار می‌رساند علاوه بر چاپ مقاله‌های پذیرفته شده در مجله پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت، از نویسندگان منتخب برای ارائه سخنرانی در ارتباط با مقاله مورد نظر در دانشگاه فردوسی مشهد دعوت خواهد شد. یادآوری می‌شود کلیه هزینه‌های مربوط به ایاب و ذهاب به مشهد مقدس، هزینه اقامت و پذیرایی مهمان‌های گرامی پرداخت خواهد شد. به علاوه به رسم قدر شناسی هدیه ارزشمندی به نویسندگان محترم تقدیم می‌شود.

از کلیه پژوهشگران ارجمند کشور و علاقمند به حوزه مباحث فلسفه آموزش عالی ایران دعوت می‌شود چکیده مبسوط مقاله خود را در حدود 1000 کلمه تدوین و حداکثر تا 15 شهریور ماه 1400 به دفتر مجله   jsep@um.ac.ir   ارسال نمایند. چکیده‌های دریافت شده حداکثر تا 15 مهر ماه 1400  توسط هیات داوران مجله بررسی و نتیجه به نویسنده محترم اعلام خواهد شد.

مهلت ارسال متن کامل مقاله‌های پذیرفته شده تا 15 اسفند 1400 می‌باشد. تعداد واژگان مقاله (شامل چکیده، متن مقاله و منابع) حداکثر 7000 کلمه باشد. لازم است مقاله‌ها مطابق با دستورالعمل مجله (https://fedu.um.ac.ir/journal/authors.note ) تدوین و به دفتر مجله ارسال شوند. یادآوری می‌شود مقاله نباید قبلا در مجله دیگر یا مجموعه مقالات کنفرانس‌ها چاپ و منتشر شده باشند و یا در مجله دیگری در مرحله بررسی، چاپ و انتشار باشند.

دفتر مجله پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت