تبیین و نقد مبانی فلسفی مفهوم یادگیری در طرح پایدیا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تبیین و نقد مفهوم یادگیری در طرح پایدیا است که بر مبنای دیدگاه مورتیمر آدلر مورد بررسی قرار گرفت. برای دست‌یابی به این هدف از روش توصیفی– تحلیلی استفاده شد. بنابراین، ویژگی‌های یادگیری در ارتباط با محتوای یادگیری، یاددهی، نقش معلم، فعالانه بودن یادگیری در طرح پایدیا، ارتباط یادگیری با سلامت ذهن و یادگیری مادام‌العمر و بزرگ‌سالی تبیین شد. سپس، به مهم-ترین نقاط قوت و ضعف مفهوم یادگیری در بستر پایدیا اشاره شد. بر اساس نتایج این پژوهش، فعالانه بودن یادگیری و در نظر گرفتن محتوایی گسترده برای یادگیری و زمینه سازی برای یادگیری مادام‌العمر در بستر آموزش مدرسه‌ای از نقاط قوت طرح پایدیاست. از مهم‌ترین نقاط ضعف آن نیز می‌توان به محدود کردن یادگیری در مسیری تک انشعابی و در نظر نگرفتن شاخه‌های حرفه‌ای و در نظر نگرفتن هوش عملی در سیر یادگیری اشاره نمود. بر این اساس، یکی از پیشنهادهای مهم این پژوهش برای بهبود یادگیری، استفاده از آموزش‌های جبرانی و استفاده از الگوهایی مانند الگوهای یادگیری در حد تسلط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


CAPTCHA Image