نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی پارادایم های حاکم بر تربیت ویژه از منظر جامعه‌شناسی علم می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل تطبیقی بهره گرفته شد. با این توضیح که به دلیل اثرگذاری پارادایم علمی حاکم بر هر رشته علمی بر صاحب‌نظران، نظریه‌ها و تحول‌های علمی موجود در آن رشته، جریان شناسی کلان پارادایمی در هر رشته از اهمیت برخوردار است. لذا، این مطالعه با هدف جریان شناسی کلان تغییرات و شکل‌گیری پارادایم‌ها در حوزه تربیت ویژه/ آموزش و پرورش ویژه به توصیف، دسته بندی، تحلیل و ارزیابی پارادایم‌های شناسایی شده موجود در این رشته توسط صاحب‌نظران، پرداخته است. سپس، با انتخاب یکی از این دسته‌بندی‌ها، تغییر و تحول‌های پارادایمی شکل گرفته در چهار مرحله پیش‌پارادایم، نرمال، بحران و انقلاب از منظر جامعه‌شناسی علمی کوهنی مورد بررسی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dominant paradigms on Special Education From the perspective of the sociology of science

نویسنده [English]

  • sedighe kazemi

چکیده [English]

The main objective of this study was to examine the dominant paradigms on special education from the perspective of the sociology of science, to achieve this goal, used from the method of analytical - adaptive method. With this explanation that because of impact of dominated scientific paradigms on researchers, theories and scientific developments in the field identifying the major paradigms is important. Therefore, this study aims to identify major changes and emerging paradigms in the field of Special Education to describing, categorizing, analyzing and evaluating exist paradigms identified by experts in the field is done. Then, to select one of these categories, change and develop of the paradigm formed in four stages -Pre-paradigm, normal, crisis and revolution- from the perspective of science sociology of Kuhn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-paradigm
  • paradigm
  • Special Education
  • Disability
  • Theory