نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی فلسفه ایجاد مدارس غیرانتفاعی و سازگاری آن با عدالت تربیتی از منظر متخصصان تعلیم و تربیت می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و هرمنوتیک انتقادی بهره گرفته شد. یافته های به دست آمده نشان داد که ایجاد مدارس غیرانتفاعی در مبانی خود با اصول عدالت اجتماعی ناسازگاری دارد، هرچند که مسئولان با گنجاندن طرح رافع سعی در عادلانه ساختن این مدارس داشته‌اند. همچنین، نتایج حاصل از مصاحبه با متخصصان حاکی از آن است که هدف‌هایی چون جلب مشارکت والدین در امر تعلیم و تربیت فقط در شکل ظاهری و تأمین منابع مالی آموزش محقق شده و هدف افزایش کیفیت آموزش نیز در عمل تحقق پیدا نکرده است. از مهم‌ترین نقدهای وارد به مدارس غیرانتفاعی می‌توان به بازتولید طبقات اجتماعی، شکاف طبقاتی، توجه به ظاهر آموزش و آثار روانی برای سایر دانش‌آموزان اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the rationality behind the establishment of non-profit schools and its harmony with educational justice based on educational experts’ viewpoints: A Hermunitic perspective

نویسنده [English]

  • behboud yarigholi

چکیده [English]

The current study mainly aimed to investigate the rationality behind the establishment of non-profit schools and its harmony with the educational justice from educational experts’ viewpoints. To achieve the desired goal, the study used both analytical and critical hermeneutic perspectives. The results obtained from the current study showed that the establishment of non-profit schools is not in line with the social justice principles, though the due officials have all tried to include Rafeh Plan to make the schools as fair as possible. The results obtained from the interviews with the experts showed that goals such as parents’ cooperation in education have just been achieved apparently in providing financial resources for education. Moreover, the promotion of education quality has not been achieved practically. The experts have also raised criticisms regarding the functions of non-profit schools, the most important of which are reproduction of social hierarchies, hierarchical split, non-real education and mental side-effects for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Justice
  • Non-profit Schools
  • Critical Hermeneutics