نوع مقاله : نقد مقاله

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

نخست از دکتر مهدی سجادی سپاسگزارم که کوشیده است دیدگاه من در مورد ترکیب سازوار نظریه‌ها را موردنقد قرار دهد. ایشان در این مقاله، نقد را ابتدا متوجه همه رویکردهای ترکیب نگر دانسته و سپس، دیدگاه من را چون مصداقی از آن، موردنقد قرار داده است. ضمن تشکر از ایشان برای بذل کوشش در جهت گشودن باب گفتگو، نکاتی را بیان می‌کنم که مشخص شود این نقدها تا چه حد صائب‌اند. به موازات نقد کلی و نقد خاص در مقاله مذکور، پاسخ را در دو قسمت بیان می‌کنم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

there is not

نویسنده [English]

  • khosro Bagheri noaparast

Tehran University

چکیده [English]

there is not

کلیدواژه‌ها [English]

  • there is not
there is not