پرسش‌های متداول

فایل مقاله را چگونه مطابق فرمت مطلوب مجله تنظیم کنم؟

در منوی راهنمای نویسندگان در صفحه اصلی مجله ،  کاملا توضیح داده شده است که فایل مقاله را چگونه تنظیم کنید تا مطابق فرمت مجله باشد.
برای راهنمایی بهتر یک فایل راهنما نیز در انتهای این بخش قرار دارد که می توانید آن را دانلود کرده و مقاله را دقیقا مشابه آن تنظیم کنید.

آیا می توانم منابع مقاله را دستی در مقاله درج کنم ؟

حتما لازم است منابع مقاله با نرم افزار  Endnote و بر اساس APA  در مقاله درج گردد.


در غیر اینصورت مقاله بررسی نخواهد شد.

آیا هنگام ارسال مقاله درج اطلاعات جزئی و کامل مقاله و نویسندگان در سایت مجله لازم است؟

بله، حتمام بایستی اطلاعات مقاله و نویسندگان بطور دقیق و کامل به فارسی و انگلیسی مطابق دستورالعمل فرم مربوطه در سایت درج گردد. در این مورد دقت کنید که گرامر و دستور زبان انگلیسی نیز برای نوشتن انگلیسی اسامی افراد و مکان ها و .... حتما رعایت گردد و هرگونه سهل انگاری در نوشتن اطلاعات فوق باعث عدم بررسی مقاله و تلف شدن وقت نویسنده خواهد شد.